KUNNSKAP - NEPALS FRAMTID

Nepal er et av verdens fattigste land.  Fattigdom er imidlertid et relativt begrep, og i Nepal kan fattigdommen være mindre tydelig å se enn i de omkring liggende landene.  Naturalhusholdning er utbredt, også i byene, og de aller fleste klarer å dyrke tilstrekkelig til eget bruk, eller skaffe seg den minimale daglige inntekten de er avhengig av for å overleve. 
Nepals innbyggere har derfor klær, om enn ikke veldig mange skift, har ernæringsmessig tilfredsstillende situasjon, men uten mulighet til å variere kosten utover det de klarer å dyrke fram selv.  Når kravene til bolig ikke er større enn at det dekker behovet for tak over hodet, muligheter for ildsted til matlaging og et hull i bakken for toalett, så er også dette mulig å oppnå for de aller fleste.  Det er gatebarn i Kathmandu som mangler hjem, og relativt små og avskjermede slumområder i byen som er de tydeligste uttrykk for denne typen fattigdom i Nepal.  Tigging var tidligere forholdsvis ukjent, men har i de siste årene blitt et økende problem.  Spesielt gatebarn i Thamel området i Kathmandu har utviklet dette til levebrød.


Skolegang og helsetilbud koster imidlertid mye penger for de aller fleste, og her kommer fattigdommen tydeligst til uttrykk.
Mennesker dør tidligere enn nødvendig fordi de ikke har penger til legehjelp, kvinner dør under svangerskap, fødsel og barsel, og menneskene gjennomlever store lidelser fordi de ikke har penger til medisiner.
Analfabetismen er svært stor over hele landet, og spesielt jenter kommer bakerst i køen.  Ute på landsbygda har foreldre ofte svært stor nytte av barns arbeidskraft til å jobbe på åkeren eller passe dyra, og siden de selv er analfabeter er de ikke i stand til å oppmuntre til skolegang og kunnskap.  Dessuten er den viktigste kunnskapen for dem hvordan overleve og dyrke jorda, og i en prioritert rekkefølge kommer dette selvsagt først.  

Globalt har det skjedd store endringer siste 6 år, og Nepal er et av de fremste land i verden her.  Nå går så mye som 80-90 prosent barn på skole.  Den neste utfordringen er å lage skoler med kvalitet og lærere med maksimal kompetanse.


Kunnskap er definitivt veien ut av fattigdom.  Å lære å lese og skrive er nødvendig for hele befolkningen, uansett levevei og livsstil.  Det gir større muligheter for arbeid og eventuelt alternative arbeidsformer. Kunnskap gir mennesker redskap til å kunne reflektere og gjøre kloke valg.  Motvirker manipulering og politisk spill.  Framfor alt gir kunnskap store helsegevinster, og kan hindre barnedødelighet, heve gjennomsnittlig levealder for befolkningen, forebygge og helbrede mangel- og sykdomstilstander.
I et land som Nepal kan man få utrettet ubegripelig mye for svært få midler.


 
MIN KONGSTANKE ER AT DIN OPPLEVELSESREISE TIL DETTE FANTASTISKE LANDET SAMTIDIG SKAL BYGGE OG GI KONSTRUKTIVE BIDRAG TILBAKE!


  
Først og fremst i form av prosentandeler av min personlige fortjeneste, men det gir også deg en unik mulighet til å bidra ytterligere direkte tilbake til det nepalesiske folket dersom du føler behov for det.
Ikke rent få turister reiser hjem fra Nepal med en ny erfaring, - en feriereise som på mange måter har endret perspektiv og holdning til livet generelt!  Mange føler behov for å gi noe tilbake, og her er et prosjekt som bygger landet direkte og hvor null kroner går til administrasjons drift!


Bharat Regmi, min faste samarbeidspartner og nepalesiske guide gjennom flere år, og jeg har valgt Dhading distrikt som satsningsområde for skoleprosjektet.  Vi leter primært etter fattige barn, lavkaste barn og foreldreløse barn som følge av maoistkonflikten.  Vi ønsker en jevn fordeling mellom gutter og jenter.
Vi ønsker ikke å gi skolene for store summer på en gang, noe som kan friste til underslag og korrupsjon.  Vi er jevnlig gjennom året i kontakt med barna og skolene for å kvalitetssikre dette arbeidet og løfte det til stadig nye nivå, også med oppgradering av skolebygninger og tilretteleggelse av skolemateriell for lærere.Alle barn er registrert og kartotekført med navn, alder, klasse, landsby og skoletilhørighet.
Det er mulig å holde et barn på skole for et minimum av 20 kroner i måneden, men for å kunne gi dem skoleuniform og tilstrekkelig med skolemateriell betaler vi 40 kroner. 
Det betyr 400 norske kroner for et skoleår pr barn.


Min drøm videre er å gi skolene som disse barna våre går på Teachers Training.  Dette er noe Redd Barna allerede har drevet med en stund i Nepal, og målet er å oppgradere lærernes pedagogiske og psykologiske kompetanse.  Lærere på landsbyskoler utenfor Kathmandu har ofte ikke mer enn 10 års skolegang selv, og mangler dermed en del verktøy for å kunne gi barna optimal læring.  For eksempel forståelse for at barn må være mett i magen for å kunne motta undervisning, må føle seg trygge både på skoleveien og i klasserommet, redusere eller helst helt avskaffe fysisk avstraffelse, barn er i behov av motivering og inspirasjon, etc.Hvis du synes dette høres spennende ut, er du HJERTELIG VELKOMMEN til å være med.
Min regnskapsfører vil føre nøye kontroll med at ikke det skjer noe korrupsjon!


Bruk følgende kontonummer hvis du ønsker å bidra: 0520 5223012

Merk gaven "Skoleprosjekt".

VANN - NEPALS OVERLEVELSE
Smelting av isbreer i Himalaya står på verdens agenda når det gjelder globale klimatiske endringer.  En av konsekvensene er at elver og grunnvann sakte men sikkert har blitt sterkt redusert gjennom årene.  Altfor mange steder sees uttørkede elveleier, og altfor mange steder må mennesker gå i timesvis for å hente vann og bære hjem.

I Dhading distrikt har det allerede i mange år vært kritisk lite vannressurser, men det store jordskjelvet i 2015 har ytterlige dramatisert denne utviklingen.  Mange steder er det lille vannet som har vært nå helt og fullstendig borte.
På vår kaffefarm i Dhading er også vannmangel et stor problem.  Kaffeplanter er avhengig av vann, og menneskene er avhengig av vann.  

HVORFOR ER KAFFEFARMEN ET VIKTIG PROSJEKT I NEPAL?
-
 Det er entreprenørskap i praksis UTEN korrupsjon og UTEN utnytting.
-  Eksport av kaffe gir tilbake skattepenger til landet.
-  Ungdom får tro på at hjemdistriktet kan gi levebrød.
-  Mange mennesker har sesongarbeid gjennom innhøsting av kaffebønner, noe som igjen gir økt levestandard og bedre muligheter for god helse.
-  Særlig kvinner uten utdannelse og mennesker stemplet som lavkaste gis her mulighet for arbeidsinntekter, noe som igjen gir dem menneskelig verdi i andres øyne.  Dette har igjen konsekvenser for barns mulighet for skolegang, og familiens livsgrunnlag forøvrig.
-  Mange av våre bærere på trekking har flere muligheter for sesongjobb gjennom kaffefarmen og Country Paradis Resort.  Dette gir dem enda større mulighet for å livnære storfamilien gjennom perioder uten jobb.

I tillegg, - og ikke minst, er kaffen særdeles velsmakende.  Kaffefarmen er verdens høyest beliggende økologiske kaffefarm, og både høyden og de kjærlige vindene som stadig vekk stryker over dem rundt fjelltoppen gir en unik god smak på produktet.

Den svært enkle resorten på toppen er så godt som selvforsynt med ris og grønnsaker. Siden alt er økologisk så stortrives biene med honningproduksjon, og sommerfugler kommer tilbake i stadig økt omfang.  Hver kveld brenner vi bål, - veldig mye for opplevelsen,  men ikke minst fordi aske daglig blir spredd rundt kaffeplantene og hindrer sykdom og parasitter.

I klart vær er fjelltoppen omringet av hvite og majestetiske fjelltopper.  En spektakulær utsikt både å våkne til og sovne til!

Mer info og inspirasjon finner du på www.himalayanorganiccoffee.com

For at kaffefarmen skal kunne utvikles og produsere, og for menneskenes helse som bor i Dhading, er vanntilgang helt essensielt.  
Cudial har derfor valgt å prioritere brønnboring som satsningsområde.  
Det er relativt kostbart å bore så dypt som er nødvendig for å nå grunnvannet pr idag. 
Hver brønn koster ca 150-200.000 NOK.

Første mål er en brønn og nok vann på kaffefarmen, og deretter vil vi gå utover i distriktet og skaffe brønner slik at mennesker ikke trenger å gå i timesvis for relativt små mengder med vann.  Alt avhenger av hvor mye penger som står på konto.  Her går hver krone direkte til Nepal!


Du inviteres herved til å delta i brønnboring i Nepal!  Alle kan ikke hjelpe alle etter den store naturkatastrofen i 2015, men alle kan hjelpe noen.
Vi har valgt å konsentrere oss om Dhading og hjelpe mennesker der til å lage et bedre liv for seg og sine.
De som ønsker å bidra med penger til brønnboring kan sette seg på en mail liste og få tilsendt "Kaffenytt" et par ganger i året. Ta kontakt på ahhts@hotmail.com.


Har du lyst å oppleve kaffefarmen og Country Paradise Resort i virkeligheten?  
Du er HJERTELIG VELKOMMEN til å være med på tur!Bruk følgende kontonummer hvis du ønsker å bidra:  0520 5223012
Merk gaven "Brønnboring".